Pensioen: wachten op de politiek of zelf regelen?

De pensioenen staan al jaren onder druk en het einde is nog niet in zicht. Pensioenspecialisten hebben de politiek geadviseerd om het pensioenstelsel op korte termijn te hervormen, maar vooralsnog zijn hiervoor geen concrete plannen. Daardoor lopen steeds meer Nederlanders het risico op een tegenvallend pensioen. Wat doet u? Wacht u totdat Den Haag ingrijpt of regelt u het zelf?

Man en vrouw lopen op het strand

De meeste Nederlanders sparen via hun werkgever voor hun pensioen. Vroeger was dat vaak een pensioen met een zogenaamde eindloonregeling, dat vrijwel altijd zorgde een financieel onbezorgde oude dag. Met de middelloonregeling is dit al minder zeker. En wie een pensioenregeling heeft op basis van beschikbare premie, draagt zelf het gehele rendementsrisico.

Of u straks voldoende pensioen heeft, hangt af van veel verschillende factoren. Wilt u doorwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd of juist eerder stoppen met werken? In het laatste geval moet u de periode tot aan uw pensioen en AOW financieel kunnen overbruggen. Houdt u dezelfde woonlasten als nu of zijn deze lager, bijvoorbeeld omdat u uw hypotheek (grotendeels) heeft afgelost? Gaat uw uitgavenpatroon omhoog, bijvoorbeeld omdat u meer wilt gaan reizen?

Zelf pensioensparen: lijfrente en banksparen

Wie besluit om extra te sparen voor zijn pensioen, kiest meestal voor een lijfrenteverzekering of voor banksparen. Heeft u de afgelopen jaren niet de maximale pensioenpremie ingelegd in uw werkgeverspensioen, dan kunt u fiscaalvriendelijk sparen via deze regelingen. De zogenaamde jaarruimte en reserveringsruimte mag u namelijk bruto inleggen. U hoeft hierover pas met de fiscus af te rekenen op het moment van uitkering. Dat is meestal gunstig, omdat gepensioneerden in de eerste schijven van de inkomstenbelasting een lager percentage betalen.

Het nadeel van fiscaalvriendelijk pensioensparen is dat uw geld ook echt vaststaat tot aan de einddatum. Als het al mogelijk is om het toch eerder op te nemen, loopt u tenminste het fiscale voordeel mis. Het kan zelfs zo zijn dat u meer belasting moet betalen dan u over de toekomstige bruto uitkeringen had moeten doen, omdat u het totale bedrag in één keer als periodieke uitkering moet optellen bij uw inkomen in box 1. Hierdoor bestaat de kans dat u in een hogere belastingschijf valt.

Sparen in box 3

Sparen in box 3 kan in dat opzicht meer vrijheid bieden. Als u spaart via een gewone spaarrekening, kunt u op elk gewenst moment gebruik maken van uw vermogen. Kiest u voor –iets– meer rente via een spaardeposito dan bent u iets minder flexibel, maar nog altijd veel flexibeler dan wanneer u spaart met een lijfrente- of bankspaarproduct.

Nadeel van box 3-sparen is dat u vermogensrendementsheffing moet betalen boven het drempelbedrag van € 25.000 per fiscale partner. Vanaf dit jaar is het voor kleine spaarders echter juist weer iets aantrekkelijker geworden om in box 3 te sparen, omdat het belastingpercentage is verlaagd.

Complex onderwerp

De hoogte van uw pensioen en de inkomsten. die u later nodig heeft, worden door veel factoren beïnvloed. Dat maakt het er niet eenvoudiger op om te bepalen of uw pensioen voldoende zal zijn. Daarnaast kunnen toekomstige veranderingen van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld uw carrière, trouwen en kinderen krijgen, een scheiding, het overlijden van uw partner en arbeidsongeschiktheid.

Wij helpen u graag om overzicht te krijgen door alle financiële componenten die nu en in de toekomst een rol spelen voor u op een rij te zetten. Zo weet u snel of u voldoende inkomen heeft om te kunnen leven zoals u wilt nadat u bent gestopt met werken.  

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.