Zieke professionals lopen risico op arbeidsongeschiktheid

Hoewel het ziekteverzuim in Nederland het afgelopen jaar met 3,7% min of meer gelijk is gebleven, zijn er grote verschillen tussen de bedrijfstakken. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het rapport is het werk zelf in een kwart van de gevallen de oorzaak van de ziekte.

De sectoren onderwijs, openbaar bestuur en de gezondheidszorg kennen met bijna 5% het hoogste percentage zieken. Aan de onderkant van het spectrum doen de sectoren informatie & communicatie, financiële dienstverlening en landbouw & visserij het met zo'n 2,5% relatief goed. Absolute uitblinker is de horeca, waar het ziekteverzuim slechts 2,1% is.

Reëel gevaar

Hoewel ook ziekteverzuim als gevolg van een griepje of een gebroken been in de cijfers is meegenomen, blijkt dat ongeveer een kwart van alle ziekmeldingen werkgerelateerd is. Dit is een belangrijk gegeven, omdat werkgerelateerd ziekteverzuim kan leiden tot gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid is een veel reëler gevaar dan de meeste mensen denken. Op een beroepsbevolking van ongeveer 9 miljoen bedraagt het aantal arbeidsongeschikten in Nederland ruim 800.000. Bijna één op de tien Nederlanders is dus in meer of mindere mate arbeidsongeschikt.

Financiële gevolgen

Arbeidsongeschikt raken heeft altijd financiële gevolgen. Ook als u kunt terugvallen op een overheidsregeling zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als u al in aanmerking komt voor een uitkering, dan bedraagt deze maximaal 75% van uw gemiste inkomsten.

Heeft u een inkomensdaling van minder dan 35%? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering en krijgt u dus niets gecompenseerd. U kunt dit financiële risico verkleinen door privé een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of een andere loonbeschermingsverzekering af te sluiten.

Ondernemers

Ondernemers zijn een bijzondere risicogroep waar het gaat om financiële problemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Vooral zzp’ers kunnen in de problemen komen als ze langere tijd niet kunnen werken. Uit recent onderzoek blijkt dat nog geen 40% van alle zzp’ers zich tegen dit risico heeft verzekerd. Dat betekent dat meer dan de helft zijn of haar inkomen geheel of gedeeltelijk verliest bij arbeidsongeschiktheid.

De hoogte van de premie is de meestgenoemde reden om geen AOV af te sluiten. Wat de meesten echter niet weten, is dat die premie veel lager is als u een langere wachttijd opneemt in de polis. Door twee, drie of zelfs zes maanden zelf financieel te overbruggen, kunt u flink besparen op de premie. Een andere manier om de premie te drukken is door niet voor een levenslange uitkering bij arbeidsongeschiktheid te kiezen, maar deze bijvoorbeeld te begrenzen op vijf jaar.

Ziektekosten

Als u arbeidsongeschikt raakt, is de kans groot dat u extra zorg nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie of andere chronische behandelingen. In de meeste gevallen is dit niet (onbeperkt) gedekt door de basisverzekering. Houd hier rekening mee als u uw zorgverzekering voor 2016 afsluit.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Arbeidsongeschiktheid kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Gelukkig kennen veel pensioenregelingen de zogenoemde premievrijstelling. Raakt u arbeidsongeschikt en heeft u daardoor minder inkomen, dan betaalt u ook minder premie. De pensioenrechten blijven echter gebaseerd op het laatstverdiende loon.

Dit geldt echter niet voor alle pensioenregelingen. Daarom is het belangrijk om te controleren wat er in uw pensioencontract staat.

Komt u door uw arbeidsongeschiktheid in een functie terecht waarin u minder verdient? Dan bouwt u ook minder pensioen op via de pensioenregeling.

Meer weten

Arbeidsongeschiktheid heeft dus niet alleen financiële gevolgen op korte termijn, ook uw toekomstige situatie kan erdoor veranderen. Wilt u weten hoe groot uw risico's zijn en welke opties u heeft om ze te verkleinen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.